AktüelBilim ve Teknoloji

Likert Ölçeği Nedir – Tanımı ve Özellikleri

Paylaş

Likert Ölçeği Nedir?

Likert ölçeği, araştırmacıların yanıtlayanların tutum ve fikirlerini toplamak için kullandıkları tek boyutlu bir ölçektir. Araştırmacılar genellikle bu psikometrik ölçeği bir marka, ürün veya hedef pazara yönelik görüşleri ve bakış açılarını anlamak için kullanırlar.

Guttman ölçeği, Bogardus ölçeği ve Thurstone ölçeği gibi Likert ölçeklerinin farklı varyasyonları doğrudan insanların fikirlerini ölçmeye odaklanmıştır. Psikolog Rensis Likert, bir grup maddeye (belki 8 veya daha fazla) verilen yanıtlardan oluşan bir ölçek arasında bir ayrım oluşturmuştur. Yanıtlar bir dizi değerde ölçülür.

Likert Ölçeği Örnekleri

Örneğin, ürün geri bildirimi toplamak için araştırmacı, ikili seçenek sorusu şeklinde Likert Ölçeği sorusu kullanır. Katılıyorum veya katılmıyorum olarak listelenen seçeneklerle soruyu “Ürün iyi bir satın alma” olarak çerçeveler. Bu soruyu çerçevelemenin diğer yolu, “Ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen belirtin” ve hiç memnun kalmama ile çok memnun arasında değişen seçeneklerdir.

Likert Ölçeğindeki bir maddeye yanıt verirken, kullanıcı açıkça kendi onayına veya anlaşmazlık düzeyine göre yanıt verir. Bu ölçekler, katılımcıların hemfikirlik veya anlaşmazlık düzeyini belirlemeye izin verir. Likert ölçeği, deneyimin gücünün ve yoğunluğunun doğrusal olduğunu varsayar. Bu nedenle, tutumların ölçülebileceğini varsayarak, tam bir uzlaşmadan tam bir anlaşmazlığa gider.

Likert Ölçeği Nedir

Likert Ölçeğinin Özellikleri

Likert ölçeği 1932 yılında bugünlerde yaygın olarak kullanılan 5 puanlık ölçek şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu ölçekler, bir grup genel başlıktan, katılımcılardan hemfikirlik, onay veya inanç düzeylerini belirtmelerini isteyen en özel konulara kadar çeşitlilik gösterir. Likert ölçeğinin bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • İlgili cevaplar: Madde ve cümle arasındaki ilişki açık olsun ya da olmasın, maddeler cümlenin cevaplarıyla kolayca ilişkilendirilmelidir.
 • Ölçek türü: Maddelerin her zaman iki uç konumu ve uçlar arasında derecelendirme işlevi gören bir ara yanıt seçeneği olmalıdır.
 • Cevap seçeneklerinin sayısı: En yaygın Likert ölçeği 5 maddelik ölçek olmasına rağmen, daha fazla maddenin kullanılmasının sonuçlarda daha fazla kesinlik oluşturmaya yardımcı olduğunu belirtmek önemlidir.
 • Ölçeğin artan güvenilirliği: Araştırmacılar, beş puanlık ölçeklerin üstüne ve altına “çok” ekleyerek yedi puanlık bir ölçek oluşturmak için genellikle ölçeğin uçlarını artırır. Yedi puanlık ölçek, ölçeğin güvenilirliğinin üst sınırlarına ulaşmaktadır.
 • Geniş ölçekler kullanma: Genel bir kural olarak, Likert ve diğerleri, mümkün olduğunca geniş bir ölçek kullanmanın daha iyi olacağını tavsiye ediyor. Uygunsa, analiz için cevaplar her zaman kısa gruplara ayrılabilir.
 • Tarafsız bir seçeneğin olmaması: Bu ayrıntılar göz önünde bulundurularak, ölçekler bazen çift sayıda kategoriye (genellikle dört) indirilerek, “zorunlu seçim” anket ölçeğinde “tarafsız” olasılığı ortadan kaldırılır.
 • İçsel değişken: Birincil Likert kaydı, değeri yanıtlayanların geri bildirimlerini veya tutumlarını belirleyen doğal bir değişken olabileceğini ve bu temelde yatan değişkenin en iyi ihtimalle aralık düzeyidir.

Likert Ölçekli Veri ve Analizi

Araştırmacılar, ürün veya hizmetlerin kalitesini ölçmek ve analiz etmek için düzenli olarak anketler kullanırlar. Likert ölçeği, çalışmalar için standart bir sınıflandırma formatıdır. Katılımcılar, bir ürünün / hizmetin kalitesi hakkındaki fikirlerini (verilerini) yüksekten düşüğe veya iyiden kötüye iki, dört, beş veya yedi seviyeyi kullanarak sağlar.

Araştırmacılar ve denetçiler genellikle toplanan verileri dört temel ölçüm seviyesinden oluşan bir hiyerarşide gruplandırır – daha fazla analiz için nominal, sıra, aralık ve oran ölçüm seviyeleri:

 • Nominal veriler: Değişkenler olarak sınıflandırılan yanıtların mutlaka nicel bir veriye veya sıraya sahip olması gerekmeyen verilere nominal veri denir.
 • Sıralı veriler: Yanıtların sıralanmasının veya sınıflandırılmasının mümkün olduğu, ancak mesafeyi ölçmenin imkansız olduğu verilere sıralı veri denir.
 • Aralık verileri: Siparişlerin ve mesafelerin ölçümlerinin yapılabildiği toplu verilere aralık verileri denir.
 • Oran verileri: Oran verileri, aralık verilerine benzer. Tek fark, her veri arasındaki eşit ve kesin bir orandır ve mutlak “sıfır” ın bir başlangıç ​​noktası olarak ele alınmasıdır.

Likert Ölçeğinin Özellikleri

Nominal, aralıklı ve oran verilerini kullanan veri analizi genellikle şeffaf ve kolaydır. Sıralı veriler, özellikle anketlerdeki Likert veya diğer ölçeklerle ilgili verileri analiz eder. Bu yeni bir sorun değil. Sıralı verileri aralık verileri olarak işlemenin etkinliği, çeşitli uygulamalı alanların anket analizinde tartışılmaya devam etmektedir. Akılda tutulması gereken önemli noktalardan bazıları şunlardır:

 • İstatistiksel testler: Araştırmacılar bazen sıralı verileri aralık verileri olarak ele alırlar çünkü parametrik istatistiksel testlerin parametrik olmayan alternatiflerden daha güçlü olduğunu iddia ederler. Dahası, parametrik testlerden elde edilen sonuçların yorumlanması kolaydır ve parametrik olmayan seçeneklerden daha fazla bilgi sağlar.
 • Likert ölçeklerine yoğunlaşma: Bununla birlikte, sıralı verilerin, veri setinin değerlerini ve analizin amaçlarını incelemeden aralık verileri olarak ele alınması, bir anketin sonuçlarını yanlış yönlendirebilir ve yanlış yansıtabilir. Skaler verileri daha uygun şekilde analiz etmek için, araştırmacılar sıralı verileri aralık verileri olarak kabul etmeyi ve Likert ölçeklerine konsantre olmayı tercih ediyor.
 • Verileri incelemek için medyan veya aralık: Evrensel bir kılavuz, normal dağılıma dayalı herhangi bir parametrik analizde olduğu gibi, veriler sıralı ölçeklerde olduğunda ortalama ve standart sapmanın ayrıntılı istatistikler için temelsiz parametreler olduğunu önermektedir. Parametrik olmayan test, verileri incelemek için uygun medyan veya aralığa dayalı olarak yapılır.

Likert Ölçeğinin Avantajları

Pazar araştırması için bir ankette Likert Ölçeği kullanmanın birçok avantajı vardır. Bunlar:

 • Uygulama kolaylığı: Evrensel olarak kabul edilen bu ölçek kolayca anlaşılabilir ve çeşitli müşteri memnuniyeti veya çalışan memnuniyeti anketlerine uygulanabilir.
 • Ölçülebilir cevap seçenekleri: İfadeyle belirgin bir ilişkisi olmayan Likert maddelerini ölçülebilir ve alınan sonuçlar üzerinde istatistiksel analiz edilebilir.
 • Görüşlerin sırasını analiz edin: Belirli bir konu hakkında farklı görüşlere sahip bir örneklem olabilir. Likert ölçeği, ankete katılan bu kişilerin görüşlerinin bir sıralamasını sunar.
 • Cevaplaması basit: Katılımcılar bu ölçeğin amacını anlayabilir ve soruyu hızlıca cevaplayabilir.

Kaynak: https://www.questionpro.com/

Tags: ,
Satürn Gezegenin Etrafında Neden Halkalar Var?
Araştırma Sonucu: Kelebekler Nasıl Uçar?

En Çok Okunan

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Menü