AktüelGenel

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Nedir?

Paylaş

Bazen serbest ticaret bölgeleri olarak anılan münasır ekonomik bölgeler (Free economic zones), çok az vergilendirmeye sahip olan veya hiç vergilendirmeyen alanları belirlemek için hükümetler tarafından belirlenen bölgelerdir.

Ekonomik faaliyeti canlandırmak için tasarlanan MEB’ler, etkin bir şekilde kendi ülkelerinin sınırları ve gümrük kontrollerinin dışında bulunur. Birçok MEB, kuruluşlara uluslararası nakliyeye ve demiryolları ve otoyollar gibi diğer yerel ulaşım bağlantılarına kolay erişim sağlayan, serbest limanlar olarak bilinen büyük nakliye limanlarının yakınında bulunmaktadır.

MEB’lerin Kısa Tarihçesi

Yeni bir kavram olmanın çok ötesinde, MEB’lerin bazı tüccarlara ithalat ve ihracat vergilerinden muafiyet verildiği Antik Yunanistan ve Roma’ya kadar uzanan zengin bir geçmişi vardır. Ortaçağda, İngiltere’nin güneyindeki limanlara vergi muafiyeti tanındı ve 19. yüzyılda gümrüklü depolarda alkol ve tütün ithalatına vergi indirimi yapıldı.

Yirminci yüzyıla kadar, MEB’ler küreselleşmenin yükselişiyle zamanlanmış, ekonomik büyümeyi sağlamak için bilinçli bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Örneğin, Büyük Buhran sırasında ABD, ihracatçıları 1930’da Smoot-Hawley Yasası tarafından uygulanan yüksek gümrük vergilerinden kurtarmak için “dış ticaret bölgeleri” konuşlandırdı.

Bugün, her yıl 756 milyar dolar değerinde ithalat ve ihracat gerçekleştiren ABD çapında 230’dan fazla dış ticaret bölgesi projesi dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanına dağılmış 700’den fazla serbest liman ve MEBbulunmaktadır.

Neden Ücretsiz Bağlantı Noktaları veya MEB’ler Var?

MEB’ler, yukarıda belirtilen vergi indirimleri ve diğer teşvikler yoluyla ithalat ve ihracat ticaretini daha çekici hale getirerek ekonomik üretkenliği canlandırmak için mevcuttur.

Pratik bir bakış açısından, tedarikçiler ve perakendeciler, gümrük vergisi veya tarifelerin ödemesini erteleme seçeneğiyle birlikte, fazlalık veya güvenlik stoğunu depolamak için MEBleri kullanır. MEB’ler ayrıca özellikle otomobil parçaları ve havacılık gibi son derece rekabetçi endüstrilerde teknik becerilerin artırılması ve yenilikçiliğin artırılması için bir katalizör olabilir.

MEB’nin Başlıca Tipleri Nelerdir?

Genel olarak MEB’ler dört kategoriden birine yerleştirilebilir:
Serbest ticaret bölgeleri – Genellikle nakliye limanlarının veya havaalanlarının (bazen serbest limanlar olarak da bilinir) yakınında bulunur ve ithalat ve yeniden ihracat üzerindeki gümrük vergilerini ve tarifeleri ortadan kaldırmasıyla bilinirler.

İhracat işleme bölgeleri – İhracatın yanı sıra yeniden ihracatın kolaylaştırılmasıyla bilinir. Özel ekonomik bölgeler (MEB’ler) – Hem yerel hem de uluslararası kalkınmaya ve finansal başarıya odaklanır. MEB’ler, vergi muafiyetleri, daha hızlı idari prosedürler ve altyapıya erişim dahil olmak üzere çok çeşitli teşvikler sunar. Sanayi bölgeleri – Tekstil veya yiyecek ve içecek gibi belirli endüstriler için, bölgedeki altyapının özel gereksinimlere göre uyarlanmasıyla kullanılır.

Ücretsiz Limanların ve MEB’lerin Artıları ve Eksileri

MEB’lerin çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajlar MEB’ler ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yardımcı olabilir. Örneğin İngiltere’de inşaat grubu Mace, Brexit sonrası serbest limanların kurulmasının ekonomiyi yılda yaklaşık 10,2 milyar dolar artırabileceğini tahmin etti.

Hükümetler genellikle MEB kullanıcılarına, azaltılmış düzenleme, daha düşük idari yük ve doğrudan mali teşvikler dahil olmak üzere ek teşvikler içerir. Bu bürokrasiyi azaltarak uluslararası ticaretin akışını hızlandırır.

MEB’ler kuruluşlara ürünlerinin üretimi ve dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Dezavantajları Temel dezavantaj, hafif düzenlemelerin benimsenmesiyle, MEB’lerin sahte mal ticareti, kara para aklama veya yasadışı madde kaçakçılığı ile uğraşan suçlular için kazançlı fırsatlar sağlayabilmesidir. Yakın tarihli bir OECD raporu, bir ülkedeki her ilave MEB’nin sahte ihracat sayısını% 6,9 artırdığını öne sürdü. MEB’lerin bir ülkenin ekonomisi üzerinde net bir pozitif veya negatif etkisinin olup olmadığını kesin olarak bilmek için yeterli kanıt olmadığını savunan akademisyenler ve devlet kurumları, MEB’lerin varsayılan ekonomik faydalarına şiddetle itiraz ediyor.

Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanındaki ekonomileri perişan halde bıraktı. Hükümetler ekonomik toparlanmayı hızlı bir şekilde yürütmenin yollarını ararken, MEB’lerin Amerika Birleşik Devletleri’nde ticareti canlandırmak ve yeni yatırımlar oluşturmak için bir cevap olabileceği tahmin ediliyor.

Tags: , ,
Mars ve Ayın 8K Görüntülerini Yakalayacak Uydu
Google 2 Gigabit Hızında İnterneti Satışa Sunuyor

En Çok Okunan

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Menü