Tarih

Genç Osman Nasıl Öldürüldü?

Paylaş

Genç Osman tahta çıktıkdan sonra yaptığı büyük hatalar sonucu sarayda kendisine oldukça fazla düşman edindi. İlk olarak kendisinin yerine I. Mustafa’nın tahta geçirilmesinde fikrini savunan Damat Halil Paşa’yı azletti.

Hotin Seferi’ne giderken Kösem Sultan’ın oğlu olan Şehzade Mehmed’i idam kararıyla öldürttü. Halkı da huzursuluğa sürükledi. Yapmış olduğu bu büyük hataların ardından en son da herkesten gizli ordu toplamak amacıyla hacca gideceği duyulmasından hemen sonra yeniçeriler devreye girdi ve olay halk boyutundan çıkıp bir taht kavgasına dönüşmüş oldu. Yeniçerilerin haberi aldıktan sonra takındıkları tavır halk tarafından kabul edilmemişti.

Padişah otağının Üsküdar’a kurulacağı günden bir gün evvel, yeniçeriler Süleymaniye’de bir araya geldiler. Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını katlettiler. Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan II. Osman, yeniçeri ağalarını merhameteli olmaya davet etti. Ancak bunda başarısız oldu.

Yerine amcası olan Sultan I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç Osman’ın öldürülmesinden yana değillerdi. Fakat isyanın elebaşları padişahın Yedikule zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini buyurdu.

Sultan Genç Osman’ın naaşı, ertesi gün Sultan Ahmet Camii’nde kılınan cenaze namazından hemen sonra Sultan Ahmet Camii’nde bulunan babasının türbesine defnedildi. Sultan II. Osman’ın öldürülmesi Anadolu’da bazı isyanların çıkmasına neden oldu.

Genç Osman’ın Katli

Yedikule’ye geldiklerinde, Genç Osman’ı bir odaya hapseden askerler dağıldıktan hemen sonra, Davud Paşa, kethüdası Ömer Ağa, Cebecibaşı ve bir kişi, Genç Osman’ı katletmek üzere harekete geçerler.

Yedikule zindanlarında hapis edilen genç padişaha yeniçerilerin çok utanç verici hareketler ve küfürlerde bulundukları (hatta tecavüz ettikleri iddiaları) söylenmektedir. Akabinde Genç Osman saltanat geleneğine uygun olarak kementle boğulmuştur.

Denir ki; Cebecibaşı kement atıp kendisini boğmak istese de, Osman güçlü kuvvetli olduğundan epey direnir ve karşılık vermeye çalışır. İçlerinden birisi, Osman’ın omzuna balta ile vurarak  genç padişahı yere düşürür ve nihayet Kilindir Uğrusu denilen subaşı kethüdası, husyelerini sıkmak suretiyle kendisini öldürür. Kanlı olay tarih sayfalarında 20 Mayıs 1622 olarak geçer.

Bu sahneler Hüseyin Tuği tarafından Vaka-i Sultan Osman Han” isimli eserde: “Velhasıl ol gece yatsı vaktinde Sadrazam, Kethüdası ve Cebecibaşı varıp Sultan Osman’ı katle mübaşeret eyleyüb kemend attıkların da (Genç Osman) gürbüz dilaver olmağın delirane harekette bulununca “Kalenderuğurusu” nam sipahi merhumun “hayalarını sıkıp” ol mahalde can-ı teslim eyledi.” Şeklinde anlatılmış.

Tags: ,
Avrupa Birliği’nde Yaşanan Meşruyet Krizi
Karınca Savaşları

En Çok Okunan

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Menü