FelsefeGenel

Jean-Jacques Rousseau Eğitim Üzerine 

Paylaş

Eğitim Üzerine 

Jean-Jacques Rousseau, Emile adlı eserinde bir çocuğun nasıl bir eğitsel faaliyet alanı içerisinde yetiştirilmesi gerektiğini anlatacaktır. Jean-Jacques, doğada var olan her şeyin iyi olduğunu ve insan’ın kendi türü dahil her şeyi dönüştürdüğünü söylemekle birlikte biçimlendirdiğini belirtir. Çoçuğu yetiştirecek donanım’a annenin sahip olduğunu belirtmekle birlikte çocuğun biçimlendirilmesi ile hayatın devam edebileceğini de ekler.

 İnsan’daki biçim verme tutkusu olmasaydı her şeyin daha kötü olacağını ifade eder. Çocukların kendi doğasında sahip olduğu yetenekler ve toplum’un istediği kişilik arasındaki çatışmadan söz eder ve bunun insan için bir sorun olduğunu belirtir. Çocuğun ne olması gerektiğini toplum’un değil çocuğun kendi yetenekleri ile kendi hayatına yön verebilmesi için ona imkan tanıyarak fırsat verilmesi gerektiğini söyler. 

Çocuk, gerektiğinde hasta olabilmeli ve doğa içerisinde yetişerek doğayla barışık bir birey olarak hayatına devam etmelidir. Jean-Jacques, çocukların yapıp etmelerini kendi eylemlerini gerçekleştirmesine izin verilmesi sonucunda oluşacak deneyimlemeleriyle kendi yeteneklerini ortaya çıkartacak ve böylelikle  kendisini gerçekleştirebilecektir. 

Doğada varolan her şey iyidir ve varolan her bir şeyin kendi gelişiminde kendisine ait olanların ortaya çıkartılması sonucunda iyi olma özelliğini kaybetmeyeceğini belirterek çocuk eğitiminin nasıl olacağını Emile adlı eserinde anlatır. Jean-Jacques, kendisinden sonra gelecek bir başka düşünür olan Kant’ı da etkileyecektir ama Kant, Jean-Jacques ile tamamen aynı düşünce içerisinde kalmayacaktır ve kendi düşünce dünyasını inşaa ederken Jean-Jacques Rousseau’dan yararlanacaktır. 

“Dolayısıyla, Kant kısa sürede Rousseau’yu eleştirmeye koyuldu. Bir süre Rousseau’nun yöntemini takip etmesine ve altmışların ikinci yarısında felsefe konularını seçerken Rousseau’nun Emile‘inden etkilenmesine rağmen, asla Rousseau’nun gözü kapalı bir takipçisi olmadı. Kant’ın

Düşünceler”i Rousseau’nun yöntemini erdem öğretisi bakımından önemli bulduğunu ve eskileri geliştirmek için Rousseau’nun faydalı olabileceğine kanaat getirdiğini gösterir.”(Kuhn,  ,118) 

İnsan, doğuştan ahlaki olarak iyidir.10 Yani aslında insan vicdanı, doğal olarak ve kendiliğinden doğruyu gösteren bir pusula gibidir. Dolayısıyla, Rousseau’daki gibi 

“ilkesel olarak insan davranışlarının kendiliğinden sorgulandığı veanlamlandırıldığı bir duygu” değildir. Yasa karşısında, ödevden kaynaklanarakyapılan eylemler vicdana ve ahlaka dayalı eylemlerdir.” (Badamchi, 2016, 165)

 

Yazar: Aydınlanmış Cahil

Kaynak:

BadamchiDevrim Kabasakal. Immanuel Kant’ın Jean Jacques Rousseau’dan Çıkarsadıkları: Eğitim Üzerine.Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (2016)

Tags: , , ,
Küçücük filtaşı, içinde beyler aşı: Kahve
Lazarus Etkisi: Ölüler Nasıl Hareket Eder?

En Çok Okunan

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Menü